Klemmetsby-Firing

Arne Edvard Arnason

Sett av
108 108 people viewed this event.

Det er tillatt med 50 personer i denne seremonien.

Seremonien avsluttes ute ved kirken.

Det er tillatt med salmesang om hver husstand holder 2 m avstand til neste husstand.

2 spots left
 

Tidspunkt for seremoni

22. januar 2021 12:30 to
22. januar 2021 13:30
 

Siste dag for påmelding

22. januar 2021
 

Seremonisted

 

Byrå

Del med venner